2012-6-50-2
2012 50 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Özgün Araştırma

Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tiroid Otoimmünitesi ve Gluten Duyarlı Enteropati

(Med Bull Haseki 2012; 50: 39-42)

Nüks Meme Filloides Tümörlerine Tedavi Yaklaşımları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 43-47)

Ameliyathane ve Yoğun Bakım Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığının Araştırılması

(Med Bull Haseki 2012; 50: 48-52)

Levodopa Kullanmakta Olan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Düzeyi ve Polinöropati İlişkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 53-58)

Günümüzde Rotator Manşet Yırtığının Eşlik Ettiği Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Açık Cerrahi Tedavilerin Yeri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 59-63)

Olgu Sunumu

Burun Tamponunun Hayatı Tehdit Eden Bir Komplikasyonu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 64-65)

Roberts-SC Fokomeli Sendromu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 66-68)

Bruselloza Bağlı Bir Febril Nötropeni Olgusu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 69-71)

Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 72-75)
Anasayfa Arşiv Arama Menü