2012-3-50-1
2012 50 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Tedavi Seçenekleri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 1-5)

Özgün Araştırma

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Tedavi Süresine Etkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 6-9)

Primer Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Renal Tubuler Fonksiyonlar

(Med Bull Haseki 2012; 50: 10-13)

Acil Servise Başvuran Adli Olguların ve Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 14-20)

Sigmoid Divertikülit: 13 Hasta ile Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2012; 50: 21-24)

Olgu Sunumu

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Atrial Fibrilasyon

(Med Bull Haseki 2012; 50: 25-26)

Adalimumab Kullanımının Tetiklediği Sistemik Lupus Eritematozus

(Med Bull Haseki 2012; 50: 27-29)

Mandibula Yerleşimli Periferal Osteom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 30-32)

Overin Sklerozan Stromal Tümörü: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 33-36)

Protez Aort Kapaklı Bir Hastada Olağandışı Senkop Etiyolojisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 37-38)
Anasayfa Arşiv Arama Menü