2011-12-49-4
2011 49 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Diyalize Geç mi Başlanmalı?

(Med Bull Haseki 2011; 49: 123-125)

Komplike Abdominal Yaralarda Karın Duvarı Kapama Tekniklerine Güncel Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2011; 49: 126-130)

Özgün Araştırma

SubklinikHipotiroidili Hastalarda Lipid Profilive Vücu tKitle İndeksinde Değişiklikler; L-TiroksinTedavisinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 131-136)

Diyabetik Ayak İzolatlarındaki Direncin Toplum ve Yoğun Bakım Ünitesi Dirençleriyle Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 137-140)

Omuz Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Akromiyoplastinin Rolü Omuz Sıkışma Sendromunda Akromiyoplasti

(Med Bull Haseki 2011; 49: 141-144)

Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire Anketi; Doğrular, DoğruBilinenler, Değişenler, Hatalar

(Med Bull Haseki 2011; 49: 145-149)

Olgu Sunumu

Psödotümör Serebri ile Prezente Olan Atipik Bir Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 150-153)

HidrosefaliyeNeden Olan KüçükTektalKavernomOlgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 154-156)

Erişkin Amatör Futbolcuda Rektus Femoris Kası Reflekte Başının Avulsiyon Kırığı

(Med Bull Haseki 2011; 49: 157-159)

Frontal Kemikte Kavernöz Hemanjiom Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 160-161)

Diğer

2011 Hakem Dizini

(Med Bull Haseki 2011; 49: -)

2011 Konu Dizini

(Med Bull Haseki 2011; 49: -)

2011 Yazar Dizini

(Med Bull Haseki 2011; 49: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü