2011-9-49-3
2011 49 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Radiyal Arter Kateterizasyonuna Kısa Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2011; 49: 93-95)

Yağ Dokusu Hormonları; Genel Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2011; 49: 96-98)

Özgün Araştırma

Ürogenital Semptomları olan Hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Sıklığı

(Med Bull Haseki 2011; 49: 99-101)

Stafilokok Suşlarında Makrolid-Linkozamid- Streptogramin B (Mlsb) Direnç Fenotipi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 102-104)

Akciğer Hidatik Kistinin Güncel Tedavisi ve Komplikasyonları

(Med Bull Haseki 2011; 49: 105-109)

Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113)

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116)

Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119)

Spor Yaralanması Sonucu Ortaya Çıkan Medial Subtalar Çıkık: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 120-122)
Anasayfa Arşiv Arama Menü