2011-6-49-2
2011 49 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51)

Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55)

Orijinal Makale

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61)

Migrenlilerde Otonomik Semptomlar: Klinik İçin Önemli midir? Importance

(Med Bull Haseki 2011; 49: 62-66)

Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72)

Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 73-76)

Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması

(Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83)

Olgu Sunumu

Dalakta Enflamatuvar Psödotümör: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 84-87)

Konjenital Kontraktural Araknodaktili (Beals-Hecht Sendromu):

(Med Bull Haseki 2011; 49: 88-90)

Goldenhar Sendromu ve Intrakardiyak Anevrizması Olan Bir Olgu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 90-92)
Anasayfa Arşiv Arama Menü