2011-3-49-1
2011 49 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Diğer

Kadın Şefkatinin Sembolü: Haseki Darüşşifası - Tarihçe

(Med Bull Haseki 2011; 49: 1-4)

Derleme

Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom - Derleme

(Med Bull Haseki 2011; 49: 5-8)

Orijinal Makale

Tüberküloza Bağlı Kilo Kaybında Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili ve C-reaktif Proteinin Rolü - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 9-13)

Sağlık Personelinin Yaşam Kalitesi Üzerine Kesitsel Bir Çalışma - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 14-19)

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25)

Genel Cerrahlar Tarafından Yapılan Özefagogastroskopilerde Endoskopik Tanı ve Patolojik Tanı Uyumluluğu - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 26-29)

550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33)

Olgu Sunumu

Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36)

Poland Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 37-38)

Gebe ve İlerlemiş Bir HIV/AIDS Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 39-41)

Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43)

Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46)
Anasayfa Arşiv Arama Menü