2010-12-48-4
2010 48 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125)

Orijinal Makale

Total Gastrektomilerden Sonra Uygulanan Rekonstrüksiyon Metodlarının Multifaktöriyel Analizi - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 126-131)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138)

Elektrik Yaralanmaları: Demografik ve Klinik Özellikler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 139-141)

Correlation of Pulmonary Involvement with Serum Anti-CCP Antibodies and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 142-145)

Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bağlı Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152)

Hekimlerin Hepatit B Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 153-155)

Olgu Sunumu

Maksiller Sinüste Malign Fibröz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 156-159)

A Case of Pfeiffer Syndrome Type 1 - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 160-162)
Anasayfa Arşiv Arama Menü