2010-9-48-3
2010 48 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Enkapsülize Periton Sklerozu ve Tedavisi - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 95-98)

Orijinal Makale

Bir Eğitim Hastanesinde Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 99-102)

Evaluation of Knowledge of Emergency Healthcare Workers Regarding Approach to Emergency Patients - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 103-105)

Erişkin Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma: Böbrek Taşlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109)

Olgu Sunumu

Acute Radial Nerve Paralysis Related to Use of Automatically Cycled Blood Pressure Cuff During Thoracic Surgery - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 110-112)

Geniş İnguinal Mesane Herniasyonu, Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 113-115)

Erken tanılı HIV/AIDS Olgusunda Distal Duysal Polinöropati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 116-117)

Konfluent ve Retiküle Papillomatozis Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 118-120)
Anasayfa Arşiv Arama Menü