2010-6-48-2
2010 48 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Paraneoplastik Dermatozlar - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 61-67)

Orijinal Makale

Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti Uygulanan Hastalarda CK-MB ve Troponin I Düzeyleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 68-71)

A Remarkable Point: QT Dispersion in Trained Athletes - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 72-75)

Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79)

Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etki Eder mi? - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84)

Olgu Sunumu

Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88)

Malrotasyona Bağlı Atipik Yerleşimli Bir Apandisit Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 89-91)

Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 92-94)
Anasayfa Arşiv Arama Menü