2009-12-47-4
2009 47 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Diğer

Önsöz

(Med Bull Haseki 2009; 47: -)

Derleme

Kardiyak Sendrom X ve Koroner Yavaş Akım - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 147-150)

Orijinal Makale

İlk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158)

Zehirlenme Vakalarında Triage Toksikoloji Kitinin Yeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 159-162)

Üreter Taşlarının Tedavisinde Holmiyum: YAG Lazer Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 163-166)

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda “Burning Mouth” Sendromu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 167-170)

Sübjektif Global Değerlendirme Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Etkili ve Kolay Öğretilebilir Bir Yöntemdir - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 171-174)

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)

Olgu Sunumu

Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Gelişen Portal Ven Trombozu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 181-182)

Masif Tekrarlayıcı Asit ile Başvuran Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 183-184)
Anasayfa Arşiv Arama Menü