2009-9-47-3
2009 47 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Diğer

Önsöz

(Med Bull Haseki 2009; 47: -)

Derleme

Rekürren Aftöz Ülserler - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 99-105)

Prolaktin ve İmmün Sistem - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 106-109)

Orijinal Makale

Kamu Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 110-113)

İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 114-117)

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 118-121)

Tip 2 Diyabette Konjestif Kalp Yetersizliği Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 122-128)

Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Proteinüri Seviyeleri ile Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 129-134)

Olgu Sunumu

Bir Olgu Dolayısıyla “Munchausen by Proxy” Sendromu ve Adli Psikiyatrik Yönü - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 134-138)

Preparalitik Dönemdeki Demans Paralitika: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 139-142)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145)
Anasayfa Arşiv Arama Menü