2009-6-47-2
2009 47 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Diğer

Önsöz

(Med Bull Haseki 2009; 47: -)

Derleme

Kronik Böbrek Yetersizliğinde Güncelleme ve Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar: Yüksek Dozda Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistemi Blokajı - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 1-4)

Premenstrüel Sendrom ve Premenstrüel Disforik Bozukluk - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 5-10)

Orijinal Makale

Hastaların Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 11-16)

Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21)

Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi- Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26)

Transthoracic Approach with Anterior Mini Thoracotomy in Surgical Treatment of Foramen of Morgagni Hernia - Original Article

(Med Bull Haseki 2009; 47: 27-30)

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Epilepsi Nedeni: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 35-38)

Case Report: Acute Pancreatitis and Acalculous Acute Cholecystitis in a Patient with Leptospirosis

(Med Bull Haseki 2009; 47: 39-42)

Maksiller Odontojenik Miksoma Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 43-45)
Anasayfa Arşiv Arama Menü