2009-3-47-1
2009 47 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Diğer

Önsöz

(Med Bull Haseki 2009; 47: -)

Derleme

Polikistik Over Sendromuna Güncel Yaklaşım - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 1-5)

Orijinal Makale

Polikistik Over Sendromunda İnsülin Direnci ve Antropometrik Ölçümler - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 6-12)

Diagnosis of Giardia Lamblia Infections by Detection of Specific Antigen - Original Article

(Med Bull Haseki 2009; 47: 13-16)

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22)

Larengofarengeal Reflü Tanısında 24 Saatlik Çift Problu pH Monitörizasyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 23-30)

Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35)

Olgu Sunumu

Akut Polinöropatinin Nadir Nedini: Akut İntermitan Porfiri - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 40-43)
Anasayfa Arşiv Arama Menü