2008-12-46-4
2008 46 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Diğer

Önsöz

(Med Bull Haseki 2008; 46: -)

Derleme

Pulmoner Embolide Tın Yöntemleri: Ne, Neden ve Ne Zaman? - Derleme

(Med Bull Haseki 2008; 46: 131-135)

Orijinal Makale

Karaciğer Travmalarına Cerrahi Yaklaşım - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 136-139)

Osteoporozun Değerlendirmesinde Singh İndeksinin Güvenilirliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 140-144)

Atriyal Fibrilasyon Saptanan İskemik İnmeli Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Transözofageal Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 145-149)

Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyonu Sonuçlarımız - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 151-153)

Olgu Sunumu

Demir Eksikliği Anemisinin Nadir Görülen Bir Sebebi: Osler-Weber-Rendu Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 154-158)

Mide Yerleşimli Primer Tüberküloz - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 159-161)

Extraarticular Synovial Osteochondroma in the Hand - Case Report

(Med Bull Haseki 2008; 46: 162-166)
Anasayfa Arşiv Arama Menü