2007-12-45-4
2007 45 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Kronik Karaciğer Hastalığı Tanısı Olan Anemik Hastalarda Yaklaşım - Derleme

(Med Bull Haseki 2007; 45: 187-192)

Orijinal Makale

Türkiye'nin Doğusunda Yer Alan Bir Şehirde Aterosklerotik Kalp Hastalığı Risk Faktörlerinin Kesitsel Olarak İncelenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 193-197)

HPV Enfeksiyonu Tanısı Almış Vakaların Klinik ve Demografik Karakteristikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 198-202)

Kolposkopi Ünitesine Başvuran Hastaların Demografik Analizi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 203-207)

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212)

Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direnci ve E-Test ile Vankomisin MİK Değerlerinin Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 213-217)

Olgu Sunumu

Hipoparatiroidizme Bağlı Myopati: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 218-220)

Atipik Başağrısıyla Başlayan Herpes Zoster Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 221-223)

Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 225-228)

Konstipasyon Yakınması ile Gelen Bir Perineal ve Perianal Rabdomyosarkom Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 229-230)
Anasayfa Arşiv Arama Menü