2008-9-46-3
2008 46 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Diğer

Önsöz

(Med Bull Haseki 2008; 46: -)

Derleme

Son Dönem Böbrek Hastalarında Aşılama - Derleme

(Med Bull Haseki 2008; 46: 87-90)

Orijinal Makale

Hormonal Modulation of the Proinflammatory Cytokines, Leptin and Plasminogen Activator Inhibitor-1 in Helthy Postmenopausal Women - Original Article

(Med Bull Haseki 2008; 46: 91-96)

Diyabetik Hastalarda Ağız ve Diş Sağlığının Glisemi Düzeyi ve Diyabetik Komplikasyonlarla Olan İlişkisinin İrdelenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 97-101)

Tek Odaklı Prostat Kanseri: Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesimen Özelliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 102-107)

Periferik Arter Hastalığı Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Açlık Plazma Homosistein Seviyelerinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 108-113)

Olgu Sunumu

Göğüs Ağrısı ile Başvuran Bir Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 114-116)

Sepsis Bulguları ile Başvuran İki Sitrüllinemi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 117-119)

Yenidoğan Solunum Sıkıntısının Nadir Nedeni: Jeune Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 120-122)
Anasayfa Arşiv Arama Menü