2007-9-45-3
2007 45 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Orijinal Makale

Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavi Yöntemleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 133-139)

Erişkinde İdyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tanı ve Tedavi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148)

Hastane Otomasyon Programları ve 2007 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan Aylarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatış Verilen Hastaların Kliniklere Göre Dağılımı, Ortalama Yatış Süreleri ve Demografik Özellikleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 151-155)

Akut Koroner Sendromda Diyabetin Serum Potasyum Konsanrasyonları ile Olan İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 156-161)

Tip II Diabetes Mellitus ve Obezitede Leptin Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 162-168)

Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Meropenem Etkinliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 169-174)

Yaşlı Hastada İndapamide Bağlı Ciddi Hiponatremi ve Hipopotasemi Olgusu Nedeni ile Literatörün Gözden Geçirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 175-177)

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Larsen Sendromu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 178-181)
Anasayfa Arşiv Arama Menü