2007-6-45-2
2007 45 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Fosfor Kontrolü - Derleme

(Med Bull Haseki 2007; 45: -)

Orijinal Makale

Tip II Diabetik Hastalarda Komplikasyonlarla Serum CRP ve Fibrinojen Arasındaki İlişki - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 87-93)

Akut Koroner Sendromlu Olgularda Görülen Metabolik Sendrom İnsidansı ve Cinsiyet Üzerindeki Dağılım Farklılıkları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 94-98)

Tiroid Disfonksiyonunun Sistatin C Düzeylerine Etkisi - Orijinal Article

(Med Bull Haseki 2007; 45: 99-102)

Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ağrı Kontrolünde Kullanılan İntravenöz Tramadol ile Lokal Lidokain Enjeksiyonunun Karşılaştırması: Prospektif Randomize Bir Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 103-108)

Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarının Tedavisinde Dinamik Kompresyon Çivisi ile Osteosentez ve Artroplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 109-115)

Olgu Sunumu

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118)

Unutulmuş Üreteral Stent. Yararlı Bir İşlemin Beklenmeyen Zararlı Sonuçları - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 119-122)

Endokrin Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi; Conn Sendromu ve Retroperitoneal Fibrozis ile Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 123-127)
Anasayfa Arşiv Arama Menü