2007-3-45-1
2007 45 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Üst Üriner Sistemde Stent Kullanımı: Derleme

(Med Bull Haseki 2007; 45: 5-13)

Orijinal Makale

Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Çivileme ile Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 15-24)

Sıkışma Sendromunda Akromion Morfolojisinin Yaşla İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 25-41)

Humerus Psödoartrozlarının Cerrahi Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 42-51)

Erişkin Humerus Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 52-60)

Bir Olgu Nedeniyle Çocukluk Çağında Tiroid Folliküler Adenomu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 61-64)

Olgu Sunumu

Sistemik Lupus Eritematozus'un Ailesel Görünümü - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 65-67)

Nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni: Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 68-71)

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74)
Anasayfa Arşiv Arama Menü