2006-12-44-4
2006 44 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Olgu Sunumu

Antikonvulsan Alımını Takiben Gelişen Bir Kawasaki Hastalığı Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kemiğin Paget Hastalığı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perianal Kondilom - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Yenidoğan Ölümlerinin Önlenebilir Bir Nedeni: Diafragma Hernisi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Orijinal Makale

Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Travmatik Asetabuler Kırık Onarımını Takiben Heterotrofik Osifikasyonu Önlemeye Yönelik Radyoterapinin Faydası - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü