2010-3-48-1
2010 48 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 1-8)

Diş Hekimliği ve Osteoporoz - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 9-13)

Orijinal Makale

Evaluation of the Importance of Patient Education in Peritoneal Dialysis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17)

Mediastinal Lenfadenopatilerin Bilgisayarlı Tomografi Paternleri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 18-23)

Parotis Cerrahisi Tecrübelerimiz: 128 Olgu Analizi - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 24-27)

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33)

Kolorektal Kanserlerde p16 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 34-40)

Olgu Sunumu

İzole Dalak Kist Hidatiği: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 41-43)

AML FAB M4’e Eşlik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46)

Kistik Retroperitoneal Lenfanjiom - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 47-49)

Magnetic Resonance Imaging Features of Hyperacute Intracranial Hemorrhage Within the First Minutes - Case Report

(Med Bull Haseki 2010; 48: 50-52)

Olası Bir İlişki: Ülseratif Kolit ve Ailevi Akdeniz Ateşi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 53-55)

Diğer

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği - Tarihçe

(Med Bull Haseki 2010; 48: 56-60)
Anasayfa Arşiv Arama Menü