2005-6-43-2
2005 43 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Akut Romatizmal Ateş ve Yenilikler - Derleme

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Editöre Mektup

Hiperlipidemiye Bağlı Bir Akut Pankreatit Vakası - Editöre Mektup

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Olgu Sunumu

Asemptomatik İnsidental Erişkin İntestinal Malrotasyon - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Erizipel Benzeri Kutanöz Leishmaniasis Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Osteogenezis İmperfekta Tip II - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Serebellar Hemanjioblastomlar - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Orijinal Makale

Asit Nedeniyle Tetkik Edilen Hastaların Etiyolojik Dağılımı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum İnterlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

İzofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hızı ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Kolon Kanserli Hastalarda Plasminojen Aktivatör İnhibitör-1 Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Konjestif Kalp Yetmezliğinde Karvedilol Kullanımının Güvenlik, Etkinlik ve Tolerabilitesinin İzlendiği Farmakoepidemiyolojik Çalışma - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Romatoid Artritli Hastalarda ACCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü