2005-3-43-1
2005 43 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

From Obesity to Diabetes - Review

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diğer

Telif Hakkı Devir Formu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Olgu Sunumu

Batın Duvarında Kist Hidatik Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Bir Poems Sendromu Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

İleal Divertikülit İle Seyreden Mitokondrial Nörogastrointestinal Ensefalomyopati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

VZV Tarafından Meydana Getirilmiş Bir Akut Retinal Nekroz Vakasında Alternatif Sistemik BVDU Tedavisi - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Orijinal Makale

Akut Romatizmal Ateşli 207 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Kapak Tutulumu Olan 57 Hastanın Prognozu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Diabetes Mellituslu Hastalarda Glisemik Kontrol Parametreleri Mevsimsel Değişkenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Larinks Skuamaöz Hücreli Karsinomlarında Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametlerle İlişkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Meme Kanserli Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz 2 Düzeyleri? - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Tip 2 Diabetes Mellitusta Koroner Arter Hastalığı Risk Faktoru Olarak Postprandial Kan Şekeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Olguların Akrabalarındaki Diyabetes Mellitus Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü