2017-6-55-2
2017 55 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisine Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2017; 55: 85-100)

Özgün Araştırma

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105)

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 111-118)

Çomak Parmak Deformitesinin Düzeltilmesinde Yeni Bir Yöntem: Modifiye Antenna Prosedürü

(Med Bull Haseki 2017; 55: 119-124)

Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti

(Med Bull Haseki 2017; 55: 125-130)

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136)

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141)

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

(Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145)

Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 146-150)

Olgu Sunumu

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

(Med Bull Haseki 2017; 55: 151-153)

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

(Med Bull Haseki 2017; 55: 154-156)

Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 157-160)

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

(Med Bull Haseki 2017; 55: 161-164)
Anasayfa Arşiv Arama Menü