2017-3-55-1
2017 55 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol

(Med Bull Haseki 2017; 55: 1-6)

Özgün Araştırma

Rekürren Aftöz Stomatitli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 7-14)

Gebelerde Ölçülen D Vitamini Seviyeleri ile Gestasyonel Diabetes Mellitus Riski Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 15-20)

Elektrokardiyografik Tp-e İntervali, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc Oranı ile Miyokardiyal Bridge Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 21-26)

Radikal Prostatektomi Materyallerinde Parsiyel Örnekleme Yöntemi Ne Kadar Güvenilir?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 27-31)

Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 32-36)

Anestezide Azotprotoksit Kullanımının Endotrakeal Kaf Basıncına Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 37-41)

Adana’da Taksirle Meydana Gelen Karbon Monoksit Zehirlenmeleri: 14 Yıl Çalışması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 42-46)

Parsiyel Vermilion Defektlerinin Mukozal Transpozisyon Flebi ile Onarımı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 47-51)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan Elde Edilen Metisilin Dirençli Stafilokok Suşlarında Tigesiklin Etkinliğinin Araştırılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 52-55)

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 56-60)

Olgu Sunumu

Nadir Bir Cushing Sendromu Olgusu: Fonksiyonel Hipofiz ve Adrenal Adenom Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 61-63)

Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 64-66)

Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 67-69)

Kırılmış Transvenöz Kemoterapi Portunun Sol Pulmoner Arterden Snare Katater Kullanılarak Perkütan Olarak Çıkarılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 70-73)

Down Sendromlu Bir Yenidoğanda Konjenital Şilotoraks

(Med Bull Haseki 2017; 55: 74-77)

Deride Nodüler Lezyonlarla Seyreden Krukenberg Tümörü: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 78-81)

Nadir Bir Olgu: Touraine Solente Gole Sendromu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 82-84)
Anasayfa Arşiv Arama Menü