2016-12-54-4
2016 54 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Sağlık Hizmetleri Sunumunda İnovasyon

(Med Bull Haseki 2016; 54: 194-198)

Özgün Araştırma

Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206)

Çocuklarda Sugammadeks ve Neostigmin Kullanımının Ekstübasyon Süreleri Açısından Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 207-211)

Sevofluran Remifentanil Anestezisiyle Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Analjezi Nosisepsiyon İndeksi Kullanılarak Hemodinamik Reaktivite Tahmini

(Med Bull Haseki 2016; 54: 212-218)

İlk Trimester Tekrarlayan Spontan Gebelik Kayıplarında Servikal Elastosonografinin Tanısal Değeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 219-223)

Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 224-231)

Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastaların Pre-operatif Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi ve Nütrisyonel Destek Gereksiniminin Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 232-236)

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Gelişen Plevral Efüzyonların Değerlendirilmesi: 49 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 237-240)

Olgu Sunumu

Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 241-242)

Bir Yenidoğanda Freeman-Sheldon Sendromunun Hemofili A ile Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2016; 54: 243-245)

Bilateral Primer Lakrimal Bez Lenfoması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 246-248)

Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251)

Düşük Doz ile Ortaya Çıkan Şiddetli Metotreksat Toksisitesi: Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 252-254)

Editöre Mektup

İstanbul Sultanahmet Meydanı Bombalı İntihar Eylemi Sonrası Acil Servis Yönetimi: Bir Hastanenin Deneyimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 255-256)

Diğer

2016 Hakem Dizini

(Med Bull Haseki 2016; 54: -)

2016 Konu Dizini

(Med Bull Haseki 2016; 54: -)

2016 Yazar Dizini

(Med Bull Haseki 2016; 54: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü