2016-9-54-3
2016 54 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Robotik Cerrahi: Teknolojik Gelişmeler ve Ürolojik Cerrahideki Yeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 127-132)

Özgün Araştırma

Çift Port El Yardımlı Laparoskopik Apendektomi, Açık ve Üç Port Apendektomiye İyi Bir Alternatif Olabilir mi?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 133-136)

Fokal Segmental Glomerüloskleroz: Tek Merkez Deneyimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 137-143)

Çocuklarda Sevofluran ve Desfluran’ın Periferik Lenfositler Üzerine Genotoksik Etkilerinin Comet Assay Yöntemiyle Araştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 144-151)

Elektif Sezaryen Seksiyolarda İntratekal Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Maternal ve Yenidoğan Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 152-157)

Derin Boyun Enfeksiyonları: Seksen Beş Hastalık Retrospektif Analiz

(Med Bull Haseki 2016; 54: 158-160)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165)

Kolporafi Anteriorda Teknik ve Yaklaşım Tercihleri: Türkiye Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 166-172)

Olgu Sunumu

Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175)

Tekrarlayan Takotsubo Kardiyomiyopati

(Med Bull Haseki 2016; 54: 176-178)

Rüptüre Olmamış Rudimenter Horn Gebeliğinin İlk Trimesterdeki Ultrasonografik Tanısı: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 179-182)

Miyotonik Distrofili Olguda Anestezi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 183-186)

Süt Çocuğunda Primer Genital Herpes Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 187-189)

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193)
Anasayfa Arşiv Arama Menü