Cilt 48, Sayı 4

Aralık 2010
(1) Derleme, (6) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Derleme

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri
 • Murat Binbay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Özgür Yazıcı
 • Tolga Akman
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125

Özgün Araştırma

Total Gastrektomilerden Sonra Uygulanan Rekonstrüksiyon Metodlarının Multifaktöriyel Analizi
 • Oktay Büyükaşık
 • Mesut Mısırlıoğlu
 • Mehmet İşbilir
Med Bull Haseki 2010; 48: 126-131
Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri
 • Bengü Gülhan Köksal
 • Volkan Hancı
 • Gülay Erdoğan
 • Bülent Serhan Yurtlu
 • Rahsan Dilek Okyay
 • Hilal Ayoğlu
 • Işıl Özkoçak Turan
Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138
Elektrik Yaralanmaları: Demografik ve Klinik Özellikler
 • Hakan Oğuztürk
 • Muhammet Gökhan Turtay
 • Cem Ertan
 • Feride Sinem Akgün
 • Yusuf Kenan Tekin
Med Bull Haseki 2010; 48: 139-141
Romatoid Artritli Hastalarda, Akciğer Tutulumunun Serum Anti-Ccp Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi İle Korelasyonu
 • Songül Çildağ
 • Taşkın Şentürk
 • Alparslan Ünsal
 • Berna Gültekin
Med Bull Haseki 2010; 48: 142-145
Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bağlı Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Rahşan Karayazılı
 • Işıl Özkoçak
 • Hilal Ayoğlu
 • Serhan Yurtlu
 • Dilek Okyay
 • Volkan Hancı
Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152
Hekimlerin Hepatit B Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları
 • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Semra Sandıkçı
 • E. Rahsan İnce
 • Özcan Nazlıcan
Med Bull Haseki 2010; 48: 153-155

Olgu Sunumu

Maksiller Sinüste Malign Fibröz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu
 • Cenk Evren
 • M. Birol Uğur
 • Fikret Çınar
 • Serkan Çorakçı
 • Sibel Bektaş
 • Şükrü Oğuz Özdamar
 • C. Zuhal Erdem
Med Bull Haseki 2010; 48: 156-159
Pfeiffer Sendromu Tip 1’li Bir Olgu
 • Ali Karaman
 • Fuat Laloğlu
 • Hasan Kahveci
 • Remzi Arslan
Med Bull Haseki 2010; 48: 160-162

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar