Olgu Sunumu

Travmatik Orta Serebral Arterin Tıkanması: Olgu Sunumu

10.4274/haseki.3914

  • Aykut Akpınar
  • Uzay Erdoğan
  • Ergün Karavelioğlu
  • Bekir Mahmut Kılınç

Gönderim Tarihi: 19.02.2018 Kabul Tarihi: 05.03.2018 Med Bull Haseki 2018;56(4):321-325

Orta serebral arterin (OSA) travmatik kapanması serebral damar tıkanıklığının nadir sebebidir. Malign OSA damar tıkanıklıkları %80 mortalite oranı ile ilişkilidir. Arter duvarının yırtılması, serebral damar spazmı ve trombozis bu durumun patogenezinde rol oynuyor olablir. Glasgow koma skorunun düşük olması, düşük sistolik kan basıncı ve beyin herniasyonunun travma sonrası serebral damar tıkanıklıgı gelişmesi ile manidar ilişkisi vardır. Malign OSA damar tıkanıklığının etkili bir medikal tedavisi yoktur. Dekompresif kraniyotomi devam eden hasar veya ölümden korunmada son çözüm yoludur. Biz, trafik kazası sonrası yüz ve kafa travması, çoklu gögüs travması, hemotoraks, pnömotoraks ve serebral damar tıkanıklığı olan 51 yaşında bayan hastayı sunduk. Dekompresif cerrahiye rağmen hastamız travma sonrası iki gün sonra kaybedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orta serebral arter, travma, dekompresif kraniektomi, travma sonrası serebral damar tıkanıklığı

Tam Metin (İngilizce)