Olgu Sunumu

Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı

  • Kudret Keskin
  • Makbule Ulusoy
  • Yeşim Gürkan
  • Aylin Ayer
  • Gezmiş Kimyon
  • Emre Osmanbaşoğlu
  • Yeliz Zıhlı
  • Hikmet Feyizoğlu
  • Namık Yiğit
  • Zekai Kuyubaşı

Med Bull Haseki 2006;44(1):0-0