Özgün Araştırma

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Motivasyon Tedavisi

10.4274/haseki.2795

  • Meltem Erol
  • Ünsal Özkuvancı
  • Özgül Yiğit
  • Dilara Fucucuoğlu
  • Özlem Bostan Gayret
  • Sezen Aksu

Gönderim Tarihi: 17.09.2015 Kabul Tarihi: 02.11.2015 Med Bull Haseki 2016;54(1):7-12

Giriş:

Makelemizde primer monosemptomatik enürezis nedeniyle düzenli olarak takip edilen olguların sosyodemografik özellikleri ve basit davranış tedavisinin başarı oranı değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

Çocuklara aileler ile birlikte enürezisin özelliklerini sorgulayan anket formları uygulandı. Çocuk motive edilmeye çalışıldı. Birinci, üçüncü, altıncı ay ve birinci yıl sonunda tedavi başarıları değerlendirildi.

Bulgular:

Birinci ay sonundaki tam başarı oranı %40, üçüncü ay sonundaki %38, altıncı ay sonundaki %50, birinci yıl sonundaki ise %54 idi. Tedavi başarısının 8,5±2,2 yaş grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu, tedavi başarısı olmayan grupta gece sıvı tüketiminin ve derin uyku problemlerinin anlamlı olarak daha fazla olduğu görüldü. Başarılı olamayan grupta içine kapanık hasta sayısı diğer gruba oranla daha fazla idi.

Sonuç:

Motivasyon tedavisi yaş grubu altı ile sekiz arasında olan ve geceleri ıslatma miktarı yoğun olmayan, tedavi için motive olabilen primer monosemptomatik enürezis noktürnalı çocuklarda birinci basamak tedavi olarak önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Enürezis noktürna, motivasyon tedavisi, primer monosemptomatik

Tam Metin (İngilizce)