Olgu Sunumu

Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu

10.4274/haseki.1436

  • Ayşegül Verim
  • Ömer Faruk Çalım
  • Özge Düzcı Yüksel
  • Barış Naiboğlu
  • Çiğdem Tepe Karaca

Med Bull Haseki 2014;52(2):130-132

Parotisin metastatik tümörleri nadir olarak görülmesine rağmen diğer tükürük bezlerinin metastatik kitlelerinden daha sık olarak izlenir. Bu bezin metastazdan diğer tükürük bezlerine göre daha sık etkilenmesinin nedeni içerisinde bulunan intraglandular lenf nodları ve periglandüler nod sayısının daha fazla olmasındandır. Kliniğimize yüzünün her iki yanında parotis kitlesi nedeni ile refere edilen ve ince iğne aspirasyon biopsilerinin sonucu maligniteyi düşündüren bulgular olarak rapor edilen bir hasta vesilesiyle total parotidektomi kararı vermeden önce nazofarinks karsinom metastazını ekarte etmenin ve dikkatli bir endoskopik muayene ve manyetik rezonans görüntülemenin önemini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Parotis, metastaz, nazofarenks karsinomu

Tam Metin (İngilizce)