Olgu Sunumu

Paratiroid Hiperplazili Olguda Metastatik Pulmoner Kalsifikasyonun Radyolojik ve Klinik Bulguları ile Birlikte Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.4031

  • Aslı Tanrıvermiş Sayıt
  • Muzaffer Elmalı
  • Dilek Sağlam

Gönderim Tarihi: 23.12.2017 Kabul Tarihi: 23.03.2018 Med Bull Haseki 2018;56(4):346-349

Metastatik pulmoner kalsifikasyon (MPK) alveol duvarlarında ve normal dokuların küçük kan damarlarında kalsiyum tuzlarının birikimidir. MPK, son dönem böbrek hastalığı, primer ve sekonder hiperparatiroidi, diffüz iskelet malignitesi, intravenöz kalsiyum terapisi, metastaza bağlı masif osteoliz ve multipl miyelom gibi hastalıklarda ortaya çıkabilir. Biz burada son dönem böbrek hastalığı ve primer hiperparatiroidi ile birlikte kalça ve göğüs ağrısı bulunan 53 yaşında erkek hastanın bilgisayarlı tomografide izlenen multipl, buzlu cam dansitesinde sentrilobüler nodüller ve kalsifik nodüller ile karakterize MPK görünümünü ilgili literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, hiperparatiroidi, metastatic pulmoner kalsifikasyon, paratiroid adenoma

Tam Metin (İngilizce)