Olgu Sunumu

Paget Hastalığı ile İlişkili Erkek Meme Kanseri: Olgu Sunumu

10.4274/haseki.3967

  • Türkan İkizceli
  • Gökçe Gülşen
  • Aykut İnsan
  • Yıldıray Savaş
  • Fazilet Erözgen

Gönderim Tarihi: 10.11.2017 Kabul Tarihi: 28.12.2017 Med Bull Haseki 2018;56(3):235-237

Memenin Paget hastalığı ekzamatöz bir deri hastalığı olup genellikle altta yatan bir meme kanseri ile birliktedir. Erkek meme kanseri tüm meme malignitelerinin %1-3’nü oluşturur ve Paget hastalığı ile birlikteliği ise daha da nadirdir. 1980-2015 yılları arasında erkek meme kanseri ve Paget hastalığı birlikteliği olan sadece dokuz olgu yayınlanmıştır. Bu yazıda, daha önce tanı almış Paget hastalığı olan 72 yaş erkek hastada ortaya çıkan invaziv meme karsinoma olgusu literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Paget hastalığı, meme kanseri, erkek meme

Tam Metin (İngilizce)