Özgün Araştırma

Çocuk Ön Kol Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Elastik Stabil Kanal-İçi Çivileme: Otuz Dört Hastanın Retrospektif Analizi

10.4274/haseki.63634

  • Sercan Çapkın
  • Mahmut Aydın
  • Fatih Günaydın
  • Serkan Sürücü
  • Doğan Atlıhan

Gönderim Tarihi: 27.05.2017 Kabul Tarihi: 18.10.2017 Med Bull Haseki 2018;56(2):104-108

Amaç:

Çocuk önkol çift kırıklarının cerrahi tedavisinde elastik intramedüller çivileme uyguladığımız 34 hastanın sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Çalışmaya 2011-2016 yılları arasında önkol çift kemik kırığı tanısı ile titanyum elastik çivi uyguladığımız 34 hasta dahil edildi. Hastaların klinik ve radyolojik takipleri geriye dönük analiz edildi.

Bulgular:

Hastalarda ortalama kaynama süresi 6,6 haftaydı. İmplantların çıkarılma zamanı ortalama 9,7 aydı. Hastaların üçünde (%8,82) çivi giriş yerinde deri enfeksiyonu tespit edildi. Bu üç hasta Gustillo Anderson sınıflamasına göre tip 1 açık kırık olan hastaydı ve birinci kuşak sefalosporin ile tedavi edildi. Bir hasta dışında tüm hastalarda (%97,06) klinik ve radyolojik olarak Price kriterlerine göre mükemmel sonuç elde edildi.

Sonuç:

Klinik ve radyolojik sonuçlarının iyi olması, uygulama tekniğinin ve implant çıkartılmasının kolay olması, daha az yumuşak doku hasarına yol açması nedeniyle çocuk önkol çift kırıklarının cerrahi tedavisinde elastik stabil intramedüller çivileme uygulamasının iyi bir seçenek olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Titanyum elastik çivi, önkol kırığı, pediatrik

Tam Metin (İngilizce)