Olgu Sunumu

Nazal Kavitenin Primer Ewing Sarkomu: Nadir Bir Olgu Sunumu

10.4274/haseki.4026

  • Deniz Avcı
  • Kerem Kökoğlu
  • Sedat Çağlı
  • İmdat Yüce
  • Şerife Seçil Karabulut

Gönderim Tarihi: 19.12.2017 Kabul Tarihi: 16.01.2018 Med Bull Haseki 2018;56(3):248-251

Primitif nöroektodermal tümör/Ewing sarkomu (EWS) nazal kavitede çok nadir görülen bir tümördür. Nazal kavitede sinüzit, polip ve diğer hastalıklarla rahatlıkla karışabilirler. En sık rastlanan semptomları burun tıkanıklığı, epistaksis, koku alma bozukluğu ve yüz ağrısıdır. Olgumuzda sol nazal kaviteden kaynaklanan, orbitayı invaze eden dev tümör mevcuttu. EWS tanısı konulan hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulandı. Bu yazıda nadir bir nazal kavite tümörü olarak görülen EWS sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ewing sarkomu, nazal kavite, sinonazal kitle

Tam Metin (İngilizce)