Olgu Sunumu

Multiorgan Tutulumu Olan Hastada Kist Hidatik Lezyonlarının Görüntüleme Bulguları Multiorgan Tutulumu Olan Kist Hidatik Olgusu

10.4274/haseki.galenos.2020.5316

  • Pınar Gündoğan Bozdağ
  • Ahmet Bozdağ
  • Abdullah Böyük

Gönderim Tarihi: 30.04.2019 Kabul Tarihi: 11.03.2020 Med Bull Haseki 2020;58(4):386-389

Kist Hidatik Hastalığı (KHH), Echinococcus granulosus parazitinin larval formu tarafından oluşturulan insanın ara konak olduğu bir zoonozdur. Sıklıkla karaciğer ve akciğerde lokalize olur. Özellikle endemik bölgelerde, tüm anatomik lokalizasyonlarda bulunabilir. Biz eş zamanlı tanı konulan karaciğer, böbrek ve meme tutulumu olan bir KHH olgusunu mamografi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme bulguları ile sunduk.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, multiorgan, meme, böbrek

Tam Metin (İngilizce)