Olgu Sunumu

Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu

10.4274/Haseki.1211

  • Hamza Çınar
  • Koray Topgül
  • Tuğrul Kesicioğlu
  • Bilge Can
  • Bülent Koca
  • İlhan Karabıçak
  • Gökhan Selçuk Özbalcı

Med Bull Haseki 2014;52(1):50-52

Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) ve adenokanserler farklı hücre tiplerinden köken alan birbirinden farklı neoplasm tipleridir. Midede GİST ve adenokanser birlikteliği oldukça nadirdir ve literatürde sadece olgu sunumları şeklindedir. Olgumuzda 76 yaşında senkron mide tümörü olan kadın hastayı sunduk ve senkron mide tümörlerini irdelemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Senkron tümör, gastrik adenokarsinom, stromal tümör

Tam Metin (İngilizce)