Olgu Sunumu

Menenjitin Nadir Bir Komplikasyonu: Fuji Dağı Belirtisi

10.4274/haseki.15870

  • Gönül Şengöz
  • Filiz Pehlivanoğlu
  • Mustafa Ali Akçetin

Gönderim Tarihi: 12.11.2017 Kabul Tarihi: 26.12.2017 Med Bull Haseki 2018;56(3):238-239

Akut bakteriyel menenjit; hayatı tehdit eden bir enfeksiyon olmasının yanı sıra komplikasyonları ve sekelleri nedeniyle de önemlidir. Komplikasyonlar; hastalığın kendine, tanı için kullanılan işlemlere ya da tedaviye bağlı olabilir. Pnömosefali, kraniyal boşluklarda hava bulunması olarak tanımlanır. Pnömosefalinin spinal nedenleri arasında; spinal travmalar, penetran yaralanmalar, tümörler, enfeksiyonlar ile lomber ponksiyon gibi iyatrojenik sebepler yer almaktadır. Bu çalışma ile menenjit tanısı ile izlenen 22 yaşındaki erkek hastada lomber ponksiyon sonrası gelişen pnömosefali sunulmuş ve lomber ponksiyonun nadir bir komplikasyonuna dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fuji dağı belirtisi, lomber ponksiyon, menenjit, pnömosefali

Tam Metin (İngilizce)