Olgu Sunumu

Juvenil Ankilozan Spondilit, Ailesel Akdeniz Ateşi ve Takayasu Arteriti Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

10.4274/haseki.88598

  • Betül Sargın
  • Gülcan Gürer

Gönderim Tarihi: 01.07.2017 Kabul Tarihi: 09.11.2017 Med Bull Haseki 2018;56(1):81-84

Literatürde Ailesel Akdeniz ateşi (AAA) ve JAS, Takayasu arteriti (TA) ve JAS birlikteliği daha önce bildirilmiştir. Bilgilerimize göre şimdiye kadar bu üç hastalığın birlikteliği daha önce bildirilmemiştir. Burada JAS tanılı 17 yaş kadın olguda tesadüfen saptanan AAA ve TA tanısını sunmayı amaçladık. Bu olgu JAS’de AAA ve TA gelişen ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Juvenil ankilozan spondilit,Ailesel Akdeniz Ateşi,Takayasu arteriti,pediatrik

Tam Metin (İngilizce)