Özgün Araştırma

İlk Trimester Tekrarlayan Spontan Gebelik Kayıplarında Servikal Elastosonografinin Tanısal Değeri

10.4274/haseki.3148

  • Doğa Fatma Öcal
  • Yasemin Çekmez
  • Esengül Türkyılmaz
  • İsmail Burak Gültekin
  • Yeşim Uçar
  • Mehmet Fırat Mutlu
  • Tuncay Küçüközkan

Gönderim Tarihi: 28.03.2016 Kabul Tarihi: 16.05.2016 Med Bull Haseki 2016;54(4):219-223

Amaç:

İlk trimesterde tekrarlayan idiyopatik spontan düşükleri olan kadınlarda servikal elastosonografinin klinik ve tanısal önemini belirlemek.

Yöntemler:

Toplam 40 hasta çalışmaya alındı. Bunlardan 20 tanesi ilk trimesterde tekrarlayan idiyopatik spontan düşükleri olan kadınlar ve 20 tanesi de bir kez doğum yapmış sağlıklı kadınlardı. Tüm hastalara servikal elastografi uygulandı. Her hasta için doku gerginlik oranları elde edildi.

Bulgular:

Elastosonografik ölçüm sonuçlarına göre idiyopatik tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda serviksin üst ve dış kısmının iç ve alt kısımlarından daha yumuşak olduğu saptandı. Ancak düşük yapmamış kadınlarda da sonuçlar farklı değildi. Gruplar arasında servikal uzunluk ve elastisite açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç:

Her ne kadar idiyopatik tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda A bölgesini C ve D bölgelerinden daha yumuşak bulmuşsak da düşük yapmamış kadınlarda da benzer sonuçlar bulduk. Bizim sonuçlarımız idiyopatik tekrarlayan spontan düşüklerin etyopatogenezinin belirlenmesinde servikal elastisitenin rolü olmadığını göstermektedir. Geniş hasta sayısına sahip ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Elastosonografi, idiyopatik tekrarlayan düsükler, serviks, elastografi

Tam Metin (İngilizce)