Özgün Araştırma

HPV Enfeksiyonu Tanısı Almış Vakaların Klinik ve Demografik Karakteristikleri

  • Ali Galip Zebitay
  • Bestami Özsoy
  • Levent Yaşar
  • Şener Yalçınkaya
  • Süha Sönmez

Med Bull Haseki 2007;45(4):198-202