Olgu Sunumu

Hiperakut ‹ntrakraniyal Kanamanın İlk Dakikalardaki Manyetik Rezonans Görüntüleri

  • Ş. Sevil Altunrende
  • Yonca Akgöz Anık
  • M. Emre Altunrende

Med Bull Haseki 2010;48(1):50-52

Burada manyetik rezonans görüntülemesi yapılırken gelişen hiperakut intrakraniyal kanama olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hiperakut intrakraniyal kanama, MR

Tam Metin (İngilizce)