Özgün Araştırma

Hemodiyaliz Amaçlı Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüllerin Akıbetinin Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.07379

  • Mazlum Şahin
  • Burcu Bıçakhan
  • İbrahim Akkoç

Gönderim Tarihi: 19.06.2017 Kabul Tarihi: 23.08.2017 Med Bull Haseki 2018;56(1):28-31

Amaç:

Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalar hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllere (AVF) gereksinim duyarlar. AVF uzun süreli açık kalabilmeli ve erişimi kolay olmalıdır. Çalışmamızın amacı AVF oluşturulan hastalarımızdaki deneyimlerimizi sunmak, komplikasyonları ve başarı oranını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Eylül 2014 ile Ocak 2017 tarihleri arasında hemodiyaliz amaçlı 160 AVF ameliyatı yapılan ardışık 145 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Dominant olmayan koldan AVF yapıldı. AVF’ler lokalizasyon, komplikasyon, kullanılabilirliğine göre değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların (90 erkek ve 55 kadın) ortalama yaşı 61,8±6,7 yıldı. Altı aylık takiplerde açıklık oranı %90, komplikasyon oranı %14,4 olarak saptandı. Fistül trombozu en sık rastlanılan komplikasyon olarak görüldü.

Sonuç:

AVF’lerde temel amaç uzun süre açık kalabilmesi ve yeterli akımı sağlamasıdır. Doğru lokalizasyon ve preoperatif değerlendirme ile başarılı sonuçlar elde edileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz fistül,hemodiyaliz,komplikasyon

Tam Metin (İngilizce)