Olgu Sunumu

Göz ardı Edilmemesi Gereken Bir Akut Batın Nedeni: Sol Paraduodenal Herni

10.4274/haseki.35229

  • Mehmet Uluşahin
  • Etem Alhan
  • Mehmet Arif Usta

Gönderim Tarihi: 01.07.2017 Kabul Tarihi: 02.02.2018 Med Bull Haseki 2018;56(3):259-262

Sol paraduodenal herni (SPH) orta barsağın anormal rotasyonu nedeniyle oluşan konjenital bir durumdur. Herni kesesi içerisinde genelde ince barsaklar bulunmakta ve ileus semptomlarına sebep olmaktadır. Gecikmiş olgularda nekroz görülebilir ve bu olgular ölümcül seyredebilir. Biz bu yazıda hastanemiz acil servisine karın ağrısı şikayeti ile gelen ve geçirilmiş operasyon öyküsü olmayan hastada bilgisayarlı tomografide de tespit edilen SPH olgusunu takdim ettik. Laparotomide herni kesesi içerisindeki jejunal ve ileal segmentler batın içerisine alındı. Nekroz bulgusu olmayan hastada defekt primer olarak tamir edildi.

Anahtar Kelimeler: Sol paraduodenal herni, akut batın, internal herniasyon, intestinal obstrüksiyon

Tam Metin (İngilizce)