Özgün Araştırma

Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi

10.4274/haseki.3370

  • Constantinos Tsompos
  • Constantinos Panoulis
  • Konstantinos Toutouzas
  • Aggeliki Triantafyllou
  • George Zografos
  • Apostolos Papalois

Gönderim Tarihi: 14.08.2016 Kabul Tarihi: 16.11.2016 Med Bull Haseki 2016;54(4):199-206

Giriş:

Bu deneysel çalışmada, eritropoietinin (Epo) etkisi fare modelinde, özellikle bir hipoksi-reoksijenasyon protokolü dahilinde incelendi. Bu molekülün etkisi, kan ortalama trombosit düzeyleri (MPV) kullanılarak hematolojik olarak incelendi.

Yöntemler:

Ortalama 247,7 gr ağırlığa sahip 40 adet fare çalışmada kullanıldı. MPV düzeyleri 60 dakikalık (A ve C grupları) ve 120 dakikalık (B ve D grupları) reoksijenasyonlarla ölçüldü. Sadece C ve D gruplarına Epo verildi.

Bulgular:

Epo uygulanması MPV düzeylerini kayda değer olmayan bir şekilde %0,12±%2,13 (p=0,9513) oranında yükseltirken reoksijenasyon süresi MPV düzeylerini kayda değer olmayan bir şekilde %1,37±%2,11 (p=0,4873) arttırdı. Ancak, Epo verilmesi ile reoksijenasyon süresi bir araya geldiğinde MPV değerlerini %0,27±%0,92 (p=0,7585) oranında düşürerek ortak bir etki yarattı.

Sonuç:

Epo uygulamasının MPV düzeyleri üzerinde kayda değer olmayan bir kısa vadeli azalma etkisi olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Hipoksi, eritropoietin, reoksijenasyon, ortalama trombosit hacmi

Tam Metin (İngilizce)