Olgu Sunumu

Düşük Doz ile Ortaya Çıkan Şiddetli Metotreksat Toksisitesi: Bir Olgu Sunumu

10.4274/haseki.3202

  • Filiz Topaloğlu Demir
  • Yavuz Tezcan
  • Zafer Türkoğlu
  • Şerife Başaran

Gönderim Tarihi: 21.03.2016 Kabul Tarihi: 20.04.2016 Med Bull Haseki 2016;54(4):252-254

Metotreksat (MTK), dihidrofolat redüktaz enzimini kompetitif olarak inhibe ederek, pürin ve timidin sentezini bozan ve DNA sentezini inhibe eden antimetabolit bir ilaçtır. Onkolojik, romatolojik ve dermatolojik hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan iyi bir tedavi ajanıdır. Fakat nadiren agranülositoz, kemik iliği süpresyonu, mukozal doku enflamasyonu ve nekrotik değişiklikler, karaciğer hücre nekrozu, siroz, pulmoner fibroz ve böbrek yetmezlik gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu olguda, 15 yıldır psoriasis tanısı olan, sekiz yıldır 15 mg/hafta subkutanöz yolla MTK kullanan, 67 yaşında bir kadın hasta, düşük doz MTK kullanmasına rağmen ortaya çıkan pansitopeni, mukozit ve psoriyatik plaklar üzerinde gelişen ülserler nedeniyle sunulmaktadır. Amacımız MTK toksisitesinin düşük doz kullanımı ile de ortaya çıkabileceğini hatırlatmak ve MTK toksisitesini kolaylaştıran; yaş, renal yetmezlik, düşük albümin düzeyi, enfeksiyonlar, proton pompa inhibitörü ve non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar gibi çeşitli faktörlere dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Metotreksat toksisitesi, mukozit, ülser

Tam Metin (İngilizce)