Olgu Sunumu

Cerrahi Sırasında Tanı Konulan Gastrik Bandın İntragastrik Migrasyonu: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi

10.4274/haseki.4015

  • Mehmet Uluşahin
  • Reyyan Yıldırım
  • Kadir Tomas
  • Muhammed Selim Bodur
  • Serkan Tayar
  • Serdar Türkyılmaz
  • Ali Güner

Gönderim Tarihi: 14.12.2017 Kabul Tarihi: 22.03.2018 Med Bull Haseki 2018;56(4):341-345

İntragastrik band migrasyonu (IGBM) gastrik band yerleştirilmesinin nadir gözüken majör komplikasyonlarından biridir. Bu yazıda intraoperatif tanı koyulan IGBM olgusunu sunmayı ve IGBM konusundaki literatürü derlemeyi amaçladık. Elli dokuz yaşında erkek hasta üç aydır olan epigastrik ağrı nedeni ile polikliniğimize başvurdu. Öyküsünde obezite nedeni ile dokuz yıl önce açık yöntemle gastrik band uygulandığı öğrenildi. Operasyon sonrası takipleri düzgün yapılmamıştı ve postoperatif üçüncü yıldan sonra tekrar kilo almaya başladı. Fizik muayenesinde insizyonel hernisi olan hastaya gastrik bandın çıkartılması ve herni tamiri nedeni ile operasyon planlandı. Operasyon sırasında band mide etrafında bulunamayınca intraoperatif gastroskopi yapıldı ve bandın büyük bir kısmının mide içinde olduğu tespit edildi. Hastaya operasyon sırasında IGBM tanısı konuldu ve band gastrotomi ile çıkartıldı, herni tamiri yapıldı. Postoperatif takiplerinde problem olmayan hasta altıncı günde taburcu edildi. IGBM nadir gözükmesine rağmen işlev görmeyen gastrik band durumlarında ve kilo almaya tekrar başlayan hasta gruplarında uzun dönem komplikasyon olarak akılda bulundurulmalıdır. Tedavisi bandın çıkartılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: İntragastrik band migrasyonu, bariatrik cerrahi, komplikasyon, obezite cerrahisi

Tam Metin (İngilizce)