Özgün Araştırma

Bir Sepsis Biyobelirteci Olarak Presepsinin Etkinliği ve Mortalite Öngörüsü için Prognostik Değeri

10.4274/haseki.galenos.2020.6016

  • İbrahim Akkoç
  • Zümrüt Mine Işık Sağlam
  • Öznur Şen
  • Nurdan Aydın
  • Macit Koldaş
  • Mehmet Toptaş
  • Sinan Uzman

Gönderim Tarihi: 19.02.2020 Kabul Tarihi: 24.02.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):200-207

Amaç:

Amacımız bir sepsisbiyobelirteci olarak presepsinin (PRE) etkinliğini değerlendirmek ve mortalite öngörüsündeki prognostik değerini belirlemekti.

Yöntemler:

Sistemik enflamatuvar cevap sendromu (SIRS), sepsis ve septik şok ile yoğun bakım ünitesine kabul edilen 21 hastanın seçilen bulguları toplandı. APACHE II skorları, kan kültürü sonuçları ve biyobelirteçler olarak lökosit ve CRP’nin ilk gün değerleri ile prokalsitonin (PCT) ve PRE’nin ilk gün ve gün 2, 4, ve 7 değerleri ve mortalite durumu kaydedildi.

Bulgular:

Sepsis ve septik şok hastalarının relatif olarak yükselmiş APACHE-II skorları ve mortalite oranları, SIRS hastalarınınkilerdenfazla idi. Septik şok hastalarının PRE düzeyleri, ilk gün ve ikinci günde sepsis ve SIRS hastalarınınkine göre anlamlı derecede yüksekti. Hem PCT hem de PRE’nin ilk gün ve gün 2, 4, ve 7 değerleri birbiri ile orta-yüksek derecede ilişkili idi. Genel olarak bakıldığında, ilk gün ve izlemde kullanıldığında ve mortalite öngörüsü için dikkate alındığında PRE’nindiagnostik ve prognostik etkinliği PCT’ye yakın bulundu.

Sonuç:

Bu araştırmanın sonuçları PCT ile oldukça benzer etkinliğe sahip bir biyobelirteç olarak PRE’nin, SIRS, sepsis ve septik şok bulunan hastaların ayırıcı tanısı, izlemi ve mortalite risk öngörüsü sırasında kullanılabilirliğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sistemik enflamatuvar cevap sendromu (SIRS), sepsis, septik şok, APACHE-II, presepsin, prokalsitonin, C-reaktif protein (CRP), lökosit sayısı

Tam Metin (İngilizce)