Olgu Sunumu

Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu

10.4274/haseki.3125

  • Özkan Onuk
  • Burak Arslan
  • Fatih Yanaral
  • Aydın İsmet Hazar
  • Arif Özkan
  • Tuğrul Cem Gezmiş
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 15.02.2016 Kabul Tarihi: 20.03.2016 Med Bull Haseki 2016;54(4):249-251

Penetran genital yaralanmalar nadir görülürler ve çoğu durumda çoklu organ travması ile ilişkilidirler. Diğer nadir izole lezyonlar ateşli silah yaralanmaları, insan veya hayvan ısırıkları ve hastanın kendisini yaralaması ile meydana gelebilir. Bu yazıdaki amacımız, penil kurşun yarası olan nadir bir olguya en uygun yaklaşımı irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Genital travma, atesli silah yarasi, penil yaralanma

Tam Metin (İngilizce)